تـاریخچــه

بسمه تعالي
شرکت ريسندگي و بافندگي اکريلتاب واقع در استان مازندران شهرستان بهشهر توسط عده اي ازبازاريان و کارخانه داران مقيم تهران در تاريخ 1352/10/01پروانه تاسيس گرفته و تحت شماره 18018 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيد . موضوع شرکت توليد و توزيع انواع نخ پشم و الياف مصنوعي و بافندگي مي باشد مرکز اصلي و دفتر مرکزي شرکت در شهر تهران خ فردوسي کوچه برکن کوچه بلژيک واقع است .در آن زمان موسسين شرکت آقايان حاج رضا تولائي – حاج فتح اله جهانشاهي – حاج محمدباقر صاحب- دکتر حسين صاحب- محمدسعيد صاحب-دکتر محمدحسن لطفي تبريزي –ناصر منوچهري زاده و حسين منوچهري زاده و... اولين مدير عامل شرکت آقاي حسين منوچهري زاده بودند.   علي ايحال ساخت ساختمان ها و سالن ها و تامين دستگاهها آغاز بهره برداري شرکت را تا تاريخ 1356/01/22 به تعويق انداخت شماره پروانه بهره برداري ان 484 بود.
بدواً مالکيت شرکت بصورت سهامي خاص بوده و تاکنون نيز بهمين صورت اداره مي شود تا اينکه در سال 78 حدود 70 درصد سهام شرکت توسط آقاي مهندس محمدجعفر جعفرزاده  خريداري  گرديد.اين در زماني بود که شرکت با بدهي هاي سنگين و رکود توليد و فروش مواجه بود. حدود 478 نفر نيروي کار نيز در شرکت مشغول بکار بودند.
مديريت آقاي جعفرزاده بعنوان مدير عامل شرکت سبب شد دوباره رونق در چرخه توليد و فروش شرکت ايجاد شده و در سال 1386 شرکت اقدام به نوسازي نمود و دستگاههاي جديد و مدرني از کشورهاي آلمان ،فرانسه و ايتاليا و ساير کشور وارد خط توليد شرکت شدند .اين امر سبب بالا رفتن کيفيت  و تنوع توليدات شده است. مديريت شرکت در نظر دارد جهت افزايش هرچه بيشتر  محصولات خود دستگاههاي جديدي را به دستگاههاي شرکت اضافه نموده تا همچنان بعنوان يک واحد نمونه در منطقه حضور فعالي داشته باشد.
در حال حاضر هيات مديره شرکت عبارت اند  از آقايان محمدرضا جهانشاهي بعنوان رئيس هيات مديره و مير حسين فتاح پور بعنوان نائب رئيس و خانمها شمس السادات فتاح پور و نازنين جعفرزاده بعنوان عضوي از اعضاي هئيت مديره مي باشند. مدير عامل کنوني شرکت جناب آقاي محمد جعفرجعفرزاده مي باشند.

 

آخـرین خبـر